05.05.2014. год. – Набавка потрошног материјала за одржавање хигијене у П.У.“БАМБИ“ Кула за школску годину 2014/2015

12.05.2014. год. – Набавка потрошног материјала за васпитно-образовни рад у П.У.“БАМБИ“ Кула за школску годину 2014/2015
12. maj 2014.
Позив за учешће у хуманитарној акцији
19. maj 2014.