05.05.2014. год. – Јавна набавка добара – намирница и прехрамбених производа за период 2014/2015. год. broj 2-3/14

Посета мото удружења “Вепровац“ вртићу “Вртуљак“ Крушчић
28. april 2014.
07.05.2014. год. – Услуга извођења екскурзије деце предшколског узраста за школску 2013/2014. годину (превоз деце)
7. maj 2014.