03.03.2016. год. – Јавна набавка добара – елекричне енергије за потпуно снабдевање (ознка из Општег речника набавке: 0931000, електрична енергија)

Месна смотра рецитовања
1. mart 2016.
Обележавања  дана  установе – П.У. ,,Полетарац,,  из Оџака
22. mart 2016.