Сређивање вртића “Колибри“ поводом јубилеја и Дана установе

28.02.2017. год. – Јавна набавка добара – електичне енергије са потпуним снабдевањем
28. februar 2017.
Прослава Дана установе
23. mart 2017.