03.03.2015. год. – Набавка намирница за исхрану деце у П.У. “Бамби“ Кула OPH 15131000 – Конзервисано месо и месне прерађевине

Месна смотра рецитатора у Руском Крстуру
2. mart 2015.
Месна смотра рецитатора Кула
3. mart 2015.