Пројекат “Полицајац и ја другари од вртића“

“Полиција, твој пријатељ и заштитник“
15. septembar 2015.
Секција традиција
18. septembar 2015.