Месна смотра рецитатора Кула

03.03.2015. год. – Набавка намирница за исхрану деце у П.У. “Бамби“ Кула OPH 15131000 – Конзервисано месо и месне прерађевине
3. mart 2015.
Свечано отварање кухињице здраве хране
4. mart 2015.