Лична карта

Прво организовано окупљање предшколске деце на нашим просторима забележено је давне  1883. године. Прва зграда забавишта налазила се у улици Ст. Иштвана , (данашња Лењинова улица) у Кули. За њену изградњу било је потребно 7000 форинти.Средства су прикупљена од донатора, највише од задужбине Цуц и кулске штедионице. Група је обухватала 80-торо деце, а циљ је био забављање малишана, училе су се молитве, песмице и рецитације, рад се одвијао на мађарском језику.

Решењем Народно Ослободилачког одбора Кула 22.децембра 1960.год. дечји вртић постаје самостална установа за предшколско васпитање и образовање и тада установа има 10 васпитних група полудневног боравка, како у Кули тако и у насељеним местима Општине.

Средствима Општине и ФВТ «Слобода» је 1969.године изграђен вртић (данашња «Сунчица») за обухват деце целодневним боравком.Од тада, тачније 31.03.1969. године установљен је и   Дан установе. Вртић је тада био једини у Војводини који је радио у две смене (5.00 до 14.00 и од 12.00 до 21.00. часова) и обухватао је децу од 8 месеци до поласка у школу. Деца у васпитним групама бораве пуно радно време родитеља, где им је обезбеђена комплетна нега, исхрана и васпитно образовни рад.

Током наредног периода Предшколска установа «Бамби» се развијала како у погледу повећања капацитета и већег обухвата деце у свим насељеним местима општине,  тако и у праћењу савремених токова и унапређивања васпитно образовног рада о чему сведоче следеће награде и признања:

– «Октобарска награда» , Скупштине општине Кула, за постигнуте резултате изузетне вредности у истакнутом високом нивоу васпитно образовне праксе, учествовању у иновацијама и богаћењу предшколске педагошке праксе (1982. год.)

– «Партизански учитељ» , признање Социјалистичке аутономне покрајине Војводине ( 1984.год.)

–  Републичка награда «25 мај» за постигнуте резултате од изузетне вредности у области васпитања и образовања у Социјалистичкој Републици Србији (1988. год.)

– «Зраци културе», признање  КПЗ Општине Кула за значајне резултате у стваралачком и организаторском раду на ширењу културно просветне делатности у општини Кула (2006. год.)

– Повељу о признању «др. Ђорђе Натошевић» за иновације: изузетне резултате у васпитно образовном раду , Аутономна порајина Војводине (2006.год.)

– «Светосавска награда» за посебан допринос развоју образовања и васпитања у Републици Србији (2011.год.)

– Повеља «Капетан Миша Анастасијевић» , нај- установа, Медиа – инвент, Нови Сад, (2012.год)

Данас Предшколска установа „БАМБИ“ – Кула је организована на територији општине Кула, са седиштем у Кули у улици Јосипа Крамера бр.19. Покрива сва насељена места општине : Кула , Црвенка, Сивац, Руски Крстур, Крушчић и Липар и свој рад реализује у 11 вртић, кроз  различите облике обухвата: целодневни боравак ( јаслице и обданиште) и полудневни боравак.

Васпитно образовни рад се реализује на три језика : српском, мађарском и русинском језику.

Радно време установе:

У вртићу целодневног боравка  „Чувари осмеха“ у Сивцу признато радно време је 10 сати   ( 5,30 – 15,30 час.);

У вртићима „Колибри“ и  „Сунчица“ из Куле и „Цицибан“  из Руског Крстура и „Шећерко“ из Црвенка рад се одвија у две смене –(5,30 – 21час.).

Вртићи полудневног боравка раде у две смене од 7 – 18,30 час.: I  смена од 7 – 13 час. и II смена од 12,30 – 18,30 час.

 

Н А Ш И   В Р Т И Ћ И

 

 

suncica_250915

Вртић „Сунчица“  Кула, Јосипа Крамера 19

 

 

kolibri_250915
Вртић Колибри“  Кула, Лењинова 23

 

 

maslacak_250915
Вртић  „Маслачак“  Кула, 16 Дивизије 38

 

 

 

bubamara_250915
Вртић  „Бубамара“, Кула, Петра Драпшина 128

 

 

veverica_250915
Вртић „Веверица“, Црвенка, Моша Пијаде 232

 

 

 

secerko_250915
Вртић „Шећерко“, Црвенка, Колонија шећеране бб

 

 

 

cuvari_osmeha_250915
Вртић  „Чувари осмеха“, Сивац, Маршала Тита 155

 

 

neven_250915

Вртић, „Невен“, Сивац, Маршала Тита 232

 

 

 

ciciban_250915
Вртић  „Цицибан“, Руски Крстур, Маршала Тита 77

 

 

vrtuljak_250915
Вртић „Вртуљак“, Крушчић, Маршала Тита 26

 

 

 

roda_250915

Вртић „Рода“, Липар, Маршала Тита 44