Правилник о упису деце у П.У.“Бамби“ Кула

Правилник о упису деце у П.У.“Бамби“ Кула

Члан 1.

Овим правилником се регулишу како услови, тако и критеријуми за упис деце у П.У.“Бамби“ Кула.

Члан 2.

Правилником о ближим условима за утврђивање приритета за упис деце у предшколску установу (Сл. гласник Р. Србије ) су прописани приоритетни услови и критеријуми за упис деце.

Члан 3.

Критеријуми за упис деце у П.У.“Бамби“ Кула, као додатни критеријуми  Правилнику наведеном у члану 2. су следећи:

1.Предност уписа имају деца која су раније похађала вртић.
2.Предност уписа имају деца чији родитељи редовно измирују обавезе за тренутно или раније уписано дете /децу из уже породице.
3.Предшколска установа задржава право усмерења уписане деце у друге објекте уколико у жељеним објектима не постоји могућност пријема због смештајних капацитета а у складу са важећим педагошким нормативима.
4.Предшколска установа задржава право одлучивања о месецу уписа у вртић сходно смештајним капацитетима, без обзира на наведни жељени месец.
5.Предност при распоређивању деце у објекат имају деца чију рођени брат/браћа и ли сестра/сестре похађају исти објекат.
6.Приликом уписа деце, критеријум је време пријављивања деце, односно време подношење захтева за упис од стране родитеља као законских заступника деце.
7.Предшколскаустанова здржава право исписа детета који изостаје више од 75 % предвиђеног времена у току полугодишта или 22 дана у континуитету.
8.Установа задржава право исписа детета за чији боравак се обавезе не измирују 2 месеца.

Члан 4.

Редослед наведених критеријума у члану 3. установа примењује у зависности од наступајућих околности у складу са нормативом броја деце у групи.

Члан 5.

Правилник ступа на снагу даном доношења.

Председник Управног одбора  
Павков Јелена

Нема коментара

Пошаљите коментар

 • Избор писма

 • Контакт

  Е маил:
  pubambi@gmail.com

  Телефони:
  025-722-139
  025-729-990
 • Архива

 • Број посета

  • 745951Укупно посета:
  • 3Тренутно на сајту:
 • Питајте нас